ข้อตกลงการใช้บริการ

ขอบคุณที่สนใจใช้บริการกับทางเว็บ โปรดศึกษาข้อมูล และยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการก่อนยืนยันการสมัครสมาชิกกับทางเว็บค่ะ

ช่วงเวลาทำการของทางร้าน

1. ให้บริการซื้อ - ขาย E-CURRENCY ตามที่แสดงไว้หน้าเว็บ ทุกวัน
** เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 น - 21.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 18.30 - 21.30 น
** สมาชิกที่ทำรายการหลัง 21.30 น. จะดำเนินการให้ในวัน และ เวลาทำการ วันถัดไป
** งดให้คำปรึกษา หรือการติดต่อทุกช่องทางหลัง 22.00 น. ค่ะ

เงื่อนไขการให้บริการ

1. กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว (ภาษาไทย) ที่ตรงความเป็นจริง ทางเว็บจะต้องสามารถติดต่อสมาชิกได้ ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติการสมัคร หากไม่สามารถติดต่อกับทางสมาชิกได้จริง
2. การยืนยันตัวตนของสมาชิก อัพโหลดบัตรประชาชนถ่ายจากต้นฉบับตัวจริง เฉพาะหน้าแรก ( สามารถปิดแถบบาร์โค้ด ก่อนอัพโหลดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลก่อนอัพโหลด )
3. ถ้าหากผู้ใช้บริการท่านใดเอา ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัญชี E-CURRENCY ของบุคคลอื่นมาแอบอ้างทำการ ซื้อ-ขาย ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ทางเว็บจะดำเนินการตามกฎหมาย
4. ทางเว็บจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไว้เป็นความลับสูงสุด ไม่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ยกเว้น มีการร้องขออย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีเกิดคดีความทางกฎหมาย)
5. ก่อน ทำการ ซื้อ-ขาย สมาชิกต้องตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลขบัญชี E-CURRENCY ของท่านให้ถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดในการโอน เงิน หรือโอน E-CURRENCY ทางเว็บจะไม่รับผิดชอบ อันเนื่องมาจากสมาชิกแจ้งรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมาผิดพลาด
6. สมาชิกจะต้องศึกษา ข้อกำหนด ขั้นตอนการซื้อ-ขาย ให้เข้าใจก่อนทำธุรกรรมกับทางเว็บ ทางเว็บสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการที่ทำผิดกฎของทางเว็บ และทางเว็บไม่มีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดที่เกิดโดยสมาชิกเอง
7. ทางเว็บไม่มีส่วนในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการถูกโจรกรรมข้อมูล ซึ่งมาจากความประมาทในการใช้งานส่วนตัวของสมาชิก ดังนั้น Username และ Password ท่านจะต้องรักษารหัสไว้เป็นเป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของตัวท่านเอง
8. ทางเว็บเป็นเพียงผู้ให้บริการรับซื้อ-ขาย E-CURRENCY เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการนำไปทำธุรกรรม หรือ การลงทุนใด ๆ ของสมาชิก ทางเว็บไม่มีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำไปลงทุนของสมาชิก
9. สมาชิกทุกท่านต้องทำการสั่งซื้อ หรือ สั่งขาย ผ่านระบบสมาชิก จากหน้าเว็บเท่านั้น และสามารถติดต่อกับผู้ดูแลระบบ กรณีรายการมีปัญหาได้ตามช่องทางที่แสดงไว้